Top 10 Instagram Influencers in Nepal

FM List
Top 10 Instagram Influencers in Nepal
#@UsernameFollowers
1Priyanka Karki1 Million
2Swastima Khadka0.9 Million
3Shrinkhala Khatiwada894.8K
4Routine of Nepal Banda882.9K
5𝐍𝐚𝐦𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐒𝐡𝐫𝐞𝐬𝐭𝐡𝐚646K
6Keki Adhikari556.2K
7Asmi Shrestha485.8K
8Indira Joshi451.8K
9Niti Shah405.3K
10Barsha Siwakoti394.5K